Seminarium naukowe – Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Naukowe Koło Towaroznawstwa Cargo świętuje sukces naszego młodego naukowca!!! W dniach 27-28 kwietnia 2015 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pt. „Koła naukowe szkołą twórczego działania”. Naukowe Koła Towaroznawstwa CARGO reprezentował Mariusz Jakubowski, który przedstawił pracę pt. „Wpływ czasu fermentacji na wybrane cechy jakości sensorycznej naparów z użyciem Medusomyces gisevii”. Praca uzyskała I miejsce w konkursie prac. Bardzo serdecznie gratulujemy młodemu naukowcowi z Naszego Koła!!!